Likwidacja firmy, Likwidacje spółek, spółka z o.o.

Likwidacja firmy, Likwidacje spółek, spółka z o.o., kupię spółkę z o.o.

RegulaminDodaj stronę!Edytuj stronęRSS RSS
Przeszukaj toplistę:
Pozycja Nazwa i opis strony Wejścia Wejścia
w sumie
Wyjścia
w sumie
Szczegóły
1
Kupię spółkę

Kupię spółkę
Kupię spółkę z o.o. lub akcyjną - niezadłużoną, zarejestrowaną w KRS.

3 3 1504 szczegóły
2
Sprzedam spółkę

Sprzedam spółkę
Sprzedam spółkę z o.o. gotową do natychmiastowej działalności.

1 1 14 szczegóły
3
Sprzedam spółkę

Sprzedam spółkę
Jesteśmy firmą działającą na rynku obrotu spółkami od kliku lat. Głowny przedmiotem naszej działalności jest szeroko pojęte doradztwo prawno-gospodarcze w zakresie kupna lub przejęcia spółek na rzecz własną bądź naszych klientów. Sprzedam spółkę.

0 0 9 szczegóły
4
Gotowe spółki

Gotowe spółki
Zakup gotowej spółki umożliwia natychmiastowe podjęcie działalności. Taka spółka jest już zarejestrowana w KRS.

0 0 4 szczegóły
5
Sprzedam spółkę

Sprzedam spółkę
Portal spółek z o.o.

0 0 2 szczegóły
-

Dodaj swoją stronę!
Zwiększ jej popularność!


szczegóły
Ranking stworzony w serwisie TopLista.pl

 

Likwidacja spółki z o.o.

 

W spółce z o. o. likwidacja jest obowiązkowa. W trakcie likwidacji spółka etapami wygasza działalność, by w końcu całkowicie zniknąć z obrotu.

Likwidacji nie należy utożsamiać z rozwiązaniem spółki. Likwidacja je poprzedza. Moment rozwiązania to chwila, z którą spółka przestaje istnieć. Ta sytuacja ma miejsce, gdy spółka zostanie wykreślona z KRS-u. Otwarcie likwidacji firmy wpływa na sposób oznaczania spółki, do nazwy firmy należy dodawać słowa „ w likwidacji”

Osobami odpowiedzialnymi za sprawy spółki i reprezentujący ją w toku procesu likwidacyjnego są likwidatorzy. Z reguły są nimi członkowie zarządu. Decyzje o powołaniu likwidatorów /ich liczby oraz pełnionych funkcji/ podejmują wspólnicy w drodze uchwały lub na mocy odpowiedniego przepisu do umowy spółki /art.276 k.s.h./.

W trakcie procesu likwidacji spółka funkcjonuje normalnie np.: zawiera rozmowy, prowadzi, rozlicz się z organami administracyjnymi. Kodeks mówi, że celem likwidatorów jest dokonanie czynności likwidacyjnych tj. m.in. zakończenie interesów bieżących spółki, ściągniecie wierzytelności itd.. Kolejność czynności jest dowolna. Można jednak stworzyć pewną hierarchię czynności. Po pierwsze należy zgłosić otwarcie likwidacji sądowi rejestrowemu. Następnie trzeba zamieścić ogłoszenie o likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i poinformować o tym wierzycieli w celu dokonania ostatecznych zobowiązań /mają na to trzy miesiące/.

Likwidatorzy muszą także dopełnić obowiązków związanych z rachunkowością. Ważne jest także, aby pamiętać, iż majątek firmy należy oceniać inaczej, niż gdy nie kończy ona swojej działalności. Likwidatorzy muszą pamiętać, iż kodeks spółek handlowych modyfikuje nieco ogólne zasady wynikające z rachunkowości.

Wymaga to tzw. bilansu otwarcia. Likwidatorzy muszą, więc przygotować dwa bilanse: jedne na dzień poprzedzający powstanie spółki w stan likwidacji, drugi na dzień otwarcia likwidacji. Każdy powstaje w oparciu o inne zasady. Następnie dokonywane są już czynności typowo likwidacyjne. Na koniec należy pamiętać o spłacie wierzycieli. Część majątku należy na złożyć w depozycie na wypadek, gdyby pojawili się inni, znani firmie wierzyciele. Resztę majątku, która pozostała po spłacie wierzycieli i złożeniu depozytu wolno rozdysponować między wspólników, ale nie wcześniej niż sześć miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji i wezwania wierzycieli do zgłaszania wierzytelności /art.286 k.s.h./.

 


sprzedam spółkękupię spółkę


Dodaj stronę!Edytuj stronęWyszukiwarka